Menu Close

Vaikų maitinimas

Lopšelyje darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 (nauja redakcija nuo 2018-09-01, Nr. V-364) maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu aprašu.

Lopšelyje – darželyje vaikai maitinami kas 3,5 valandas tris kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė).

Vaikų dienos maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:

  • lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,65 Eur, pietūs – 1,1 Eur, vakarienė – 0,65 Eur;
  • darželio grupių vaikams: pusryčiai – 0,7 Eur, pietūs – 1,3 Eur, vakarienė – 0,7 Eur.
  • priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 0,7 Eur, pietūs – nemokamas maitinimas, vakarienė – 0,7 Eur.

Įkainiai nustatyti pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 21 d. Nr. T-320  spendimą. (pridėti pdf failą vadinasi „Maitinimo įkainiai tarybos sprendimas“.)

Nemokamo maitinimo įkainiai nustatyti vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A-1839

Tėvai (globėjai), raštu pateikę prašymą švietimo įstaigos direktoriui gali:
•  pasirinkti maitinimų skaičių ne trumpiau kaip mėnesiui ir mokėti mokestį pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, su sąlyga, kad vaikas bus maitinamas kas 3,5 valandas;
•  atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

15 dienų valgiaraštis parengtas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 (nauja redakcija nuo 2018-09-01, Nr. V-364) maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu.

Pridedama:

Maitinimo tvarkos aprašas

Juridiniai asmenys, teikiantys maisto produktų tiekimo paslaugas Žaliakalnio lopšeliui-darželiui

15 DIENŲ VALGIARAŠČIAI

Atnaujinta 2023-12-01

1 – 3 metų vaikams   valgiaraštis Kauno Žaliakalnio lopšeliui-darželiui

4 – 7 metų vaikams   valgiaraštis Kauno Žaliakalnio lopšeliui-darželiui

Nemokamo maitinimo valgiaraštis Kauno Žaliakalnio lopšeliui-darželiui

 

Skip to content