Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Praėjusių metų

(Eur)

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio

(Eur)

Direktorius

Neskelbiama

Neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Neskelbiama

Neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Neskelbiama

Neskelbiama
Mokytojas

1487,25

Neskelbiama

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1594,77

1958,89

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

869,07

914,05
Logopedas

1300

Neskelbiama
Meninio ugdymo (Muzikos) mokytojas

Neskelbiama

Neskelbiama
Kūno kultūros mokytojas

Neskelbiama

Neskelbiama
Meninio ugdymo (Šokių) mokytojas

Neskelbiama

Neskelbiama

Atnaujinta 2023-05

Informacija ruošiama

Skip to content