Menu Close

Istorija

Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1967 m. rugsėjo 30 d. potvarkiu Nr. 493-p, sudaryta valstybinė komisija perdavė eksploatuoti 140 vietų vaikų darželį – lopšelį Nr. 75. Jame veikė 6 grupės. Lopšelis-darželis pradžioje buvo pavaldus Kauno miesto liaudies švietimo skyriui.

Nuo 1993-03-11 m. lopšelis-darželis pavaldus Kauno m. kultūros ir švietimo skyriui, nuo 1994-04-01 m. – Kauno m. švietimo skyriui, nuo 1995-06-01m. – Kauno m. savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriui. Nuo 1992 metų lopšelyje – darželyje integruotas dvasinis ugdymas į kasdieninę veiklą. 1995 metais įstaiga yra Nacionalinės Katalikiškųjų Mokyklų asociacijos nare.

Šiuo metu lopšelyje – darželyje ugdymas organizuojamas visuminiu-kūrybiniu metodu, vadovaujantis įstaigos pedagogų parengta ugdymo programa ir LR ŠMM Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-415 buvo pakeistas Kauno 75-ojo lopšelio-darželio pavadinimas ir jis pavadintas Kauno Žaliakalnio lopšeliu-darželiu.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu   Nr. T-30 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno vaikų darželį „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželį „Žiogelis“, Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaigos Kauno vaikų darželis „Nykštukas“ (kodas 291643780) ir Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ (kodas 191634054) reorganizuotos prijungiant jas prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio (kodas 291638790).

Nuo 2018-09-01 Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis savo veiklą vykdė trimis adresais: Savanorių pr. 179 c – 6 grupės, Vaistinės skg. 8 – 2 grupės, Seinų g. 7 –  2 grupės.

Nuo 2021-09-01 Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis savo veiklą vykdė trimis adresais: Savanorių pr. 179 c – 8 grupės, Vaistinės skg. 8 – 2 grupės, Seinų g. 7 –  1 grupė.

Nuo 2022-09-01 Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis savo veiklą vykdo trimis adresais: Savanorių pr. 179 c – 8 grupės, Vaistinės skg. 8 – 2 grupės, Seinų g. 7 –  2 grupės.

 

Skip to content