Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į paskirtą įstaigoje darbuotoją, atsakingą už duomenų apsaugą, jiems rūpimais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

 Asmuo turi teisę:
•  Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
•  Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
•  Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
•  Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
•  Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas.

Kauno Žaliakalnio lopšelyje-darželyje atsakingas paskirtas darbuotojas už duomenų apsaugą

tel. Nr. +370 37 334 518, el. p. dap@kaunozaliakalniold.lt,

Savanorių pr. 179C, Kaunas.

Nuoroda į puslapį  ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Bendrosios asmens duomenu_apsaugos_taisykles_Žld2018

Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotoju_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_Žld2018

Informavimas apie darbuotojo asmens duomenų tvarkymą forma, taisyklių 1 priedas Darbuotoju_tvarkymo_taisykliu_1priedas_Žld

Įsipareigojimas saugoti darbuotojų asmens duomenis forma, taisyklių 2 priedas

Darbuotoju_tvarkymo_taisykliu_2priedas_Žld

Vadovaujantis Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais,

patvirtintais 2020 m. rugsėjo 1 d.  įsakymu Nr. V-84,

patvirtinta forma ,,Darbuotojo įsipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos sutartis”

Forma_konfidencialios informacijos sutartis_202103_V20

 

Duomenys atnaujinti 2024-01

Skip to content