Menu Close

Nuorodos

Steigėjas Kauno miesto savivaldybė http://www.kaunas.lt/

Kauno miesto savivaldybės švietimo skyrius  http://www.kaunas.lt/index.php?1491061009
http://www.kaunas.lt/index.php?2844346429– Ikimokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

http://www.kaunas.lt/index.php?3916922977 – Priešmokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija
Švietimo ir mokslo ministerija
Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas
Pedagogų profesinės raidos centras
Švietimo informacinių technologijų centras
Švietimo plėtotės centras

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – http://www.socmin.lt

Sveikatos apsaugos ministerija – https://sam.lrv.lt/

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.kaunovsb.lt/

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – https://nvsc.lrv.lt/

Kauno švietimo inovacijų centras – https://www.kpkc.lt/

Nacionalinė švietimo agentūra  – https://www.nsa.smm.lt/

Švietimo portalas  – https://www.emokykla.lt/

Mokykla 2030 – https://www.mokykla2030.lt/

Portalas „Pažinkime vaikystę“ – http://www.ikimokyklinis.lt/

Švietimo naujienos – http://www.svietimonaujienos.lt/

Lietuvos švietimo pagalbos specialistų asociacija – http://www.socped.lt/

Vaiko raidos centras – http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras – http://lt.pvc.lt

VŠĮ Vaikų linija – http://www.vaikulinija.lt

 

Skip to content