Menu Close

Mokestis už darželį

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Pokyčiai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., nuoroda  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2023 liepos 18 d. dėl  „Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo“ Tarybos-sprendimas-ir-tvarkos-aprašas-2023-07-18

Mokesčių pokyčiai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis dalyvauja Pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-103 “DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO” Tarybos-sprendimas_2023-03-28

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3a793b2cc5211ea8f4ce1816a470b26/asr

Pridedama:

Mokesčio tvarka atnaujinta nuo 2020-01-01 d.

mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2020-1

2021-04-26

2021 m. balandžio 20 d. tarybos sprendimas Nr. T-154 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d735470a29211ebb9bbd96a0c51af2c

Skip to content