Menu Close

Projektinė veikla

2020-10-29

Įgyvendinamas projektas „Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, suremontuojant darželio patalpas, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyjant modernią ugdymo įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai: suremontuotos darželio patalpos, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyta moderni ugdymo įranga ir baldai, atnaujintos ugdymo vietos ir padidintas ugdytinių skaičius.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2018 – 2021 metais.

Projekto biudžetas 433 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

www.esinvesticijos.lt

 

Informacija paskelbta 2018 m. vasario 26 d.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-06 d. sprendimas Nr. T-30 Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno vaikų darželį „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželį „Žiogelis“, prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-06 d. sprendimas Nr.T-30

Pranešimas apie Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ ir Kauno vaikų darželio „Žiogelis“, prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio.

PRANEŠIMAS

Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ ir Kauno vaikų darželio „Nykštukas“ reorganizavimo, prijungiant juos prie Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio, sąlygų aprašas

Žaliakalnio lopšelio-darželio reorganizavimo sąlygų aprašas 2018-02-26

Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis:

  • šešios grupės ir administracija adresu: Savanorių pr. 179c, LT-50177 Kaunas;
  • dvi grupės adresu: Vaistinės skg 8, LT-44210 Kaunas;
  • dvi grupės adresu: Seinų g. 7, LT-44146 Kaunas.

Tel. Nr.  8 (3 7) 334 005
Tel. Nr.  8 (3 7) 334 518

El. p. info@kaunozaliakalniold.lt

Švietimo įstaigos tipas – lopšelis – darželis.

Įstaigos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos juridinio asmens kodas – 291638790

Mokomoji kalba – lietuvių

2018-06-01

Pradedami Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio  modernizavimo darbai

Iš dalies ES Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamu projektu „Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą. Lopšelio-darželio erdvės  bus pritaikytos šiuolaikinio ugdymo poreikiams užtikrinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio pirmo aukšto lopšelio grupę ir pastato išplėtimas formuojant antro aukšto antstatą ant esamo vieno aukšto korpuso – vyresniųjų grupę (antstatas) įrengiant modernias edukacines erdves bei įsigyjant šiuolaikiškas ugdymo priemones. Išplėtota ir šiuolaikinius ugdymo poreikius atliepianti ikimokyklinio ugdymo infrastruktūra sudarys sąlygas organizuoti kokybiškesnį ir efektyvesnį ugdymo procesą. Grupės bus  formuojamos kaip atviro tipo erdvinė struktūra su joje esančiu pagalbinių funkcijų bloku. Vyresniųjų grupės (antstatas) bus apjungiamos į bendrą erdvinę struktūrą su galimybe ją skaidyti ir atskirti vieną nuo kitos užuolaidų bei stumdomų atitvarų pagalba. Apjungtos skirtingų veiklų erdvės, formuojamos ratu apeinamos. Formuojamas centrinis tūris, kuriame įrengiamas san. mazgas ir aplink jį suintegruotos pagalbinės veiklos (nusirengimas, virtuvėlė, spintos ir kt). Visi baldai planuojami mobilūs taip sukuriant galimybę pagrindinę erdvę pritaikyti įvairioms veikloms. Projektu numatyta, siekiant pilnaverčio ugdymo įstaigos modernizavimo, išvystyti bendrų veiklos zonų – administracines patalpas – kabinetus iškelti į vieno aukšto korpuso pirmąjį aukštą, atliekant patalpų perplanavimą ir naudojamo ploto racionalizavimą. Administracinių patalpų vietoje suformuoti atvirą erdvę ugdymo veikloms kaip dailės, muzikavimo, šachmatų, interaktyvi veikla bei kita bendruomeninė veikla.

VYRESNIŲJŲ GRUPĖ (ANSTATAS). Vidinis kiemelis pasitarnaus natūraliai erdvių apšvietai, kompleksiniam lavinančiam erdvių suvokimui. Palankiomis oro sąlygomis, varstomų vitrinų dėka jis tampa vienalyte grupės erdve, kurioje vaikai mokomi(si) gyvosios gamtos pažinimo, sodindami ir prižiūrėdami asmeninius augalus.

VYRESNIŲJŲ GRUPĖ (ANSTATAS).  Dalyje virš katilinės, formuojama terasa-kiemelis. Joje numatomos žaidimų ir lauko užsiėmimų veiklos. Iš terasos projektuojami laiptai, vedantys į vidinį kiemą. Tokiu būdu užtikrinami evakuaciniai reikalavimai ir kuriama galimybė kitiems vaikams naudotis papildoma lauko užsiėmimų erdve.

ANSTATAS.  Antstato architektūrinė išraiška, atskirų šaltinių tūrių siluetinė kompozicija, derinama prie vyraujančio sodybinio tipo kaimyninio užstatymo konteksto ir kuriama darželio veiklą atspindinti architektūrinė išraiška.

PIRMO AUKŠTO LOPŠELIO GRUPĖJE numatoma reljefinė  kiliminė struktūra žaidimams ir stambiosios motorikos lavinimui mobilūs stalai įvairioms veikloms.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

 

 

 

Skip to content