Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 metai

Finansinių atskaitų rinkinys 2024-03-31

2023 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-31

2022 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-31

 

2021 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-31

 

2020 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-31

 

2019 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-31

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-30

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2019-03-31

 

2018-12-31

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio finansinių ataskaitų rinkinys 2018-12-31

2018-09-30

Finansinė atsakaitomybė 2018-09-30

2018-06-30

Finansinė atskaitomybė 2018-06-30

2018-03-31

Finansinė atskaitomybė 2018-03-31 ZAL

 

2017 metai

Finansinė atskaitomybė 2017-12-31

Finansinė atskaitomybė 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Finansinės atskaitomybės 2017-06-30 aiškinamasis raštas

20-ojo VSAFAS 4 priedas

 

2017-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2017_03_31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017_03_31

Finansinės atskaitomybės 2017_03_31 aiškinamasis raštas

Finansinės atskaitomybės 2017_03_31 aiškinamojo rašto priedai

 

2016-12-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės atskaitomybės 2016 n. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas

Finansinės atskaitomybės 2016 n. gruodžio 31 d. aiškinamojo rašto priedai

 

2016-09-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės atskaitomybės 2016 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

6-ojo VSAFAS 6 priedas

20-ojo VSAFAS 4 priedas

 

2016-06-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m birželio 30 d. duomenis

Finansinės atskaitomybės 2016 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas

20-ojo VSAFAS 4 priedas

 

2016-03-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31d. duomenis

Vaiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m kovo 31 d. duomenis

Finansinės atskaitomybės 2016 m. kovo 31 d. aiškinamasis raštas

20-ojo VSAFAS 4 priedas

 

2015-12-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės atskaitomybės 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas

Finansinės atskaitomybės 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamojo rašto priedai

 

2015-09-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės atskaitomybės 2015 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2015-06-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015m birželio 30d duomenis_1

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015m birželio 30d duomenis_2

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015m birželio 30d duomenis

Finansinės atskaitomybės 2015m birželio 30d aiškinamasis raštas

20 VSAFAS 4 priedas 2015-06-30

 

2015-03-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m kovo 31d duomenis_1

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m kovo 31d duomenis_2

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m kovo 31d duomenis

Finansinės atskaitomybės 2015 m kovo 31d aiškinamasis raštas

20 FSAFAS 4 priedas 2015-03-31

 

2014 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014m gruodžio 31d. duomenis_1

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014m gruodžio 31d. duomenis_2

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m gruodžio 31d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014m gruodžio 31d duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014m gruodžio 31d. duomenis_1

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014m gruodžio 31d. duomenis_2

Finansinės atskaitomybės 2014m gruodžio 31d. aiškinam. raštas_1

Finansinės atskaitomybės 2014m gruodžio 31d. aiškinam. raštas_2

Finansinės atskaitomybės 2014m gruodžio 31d. aiškinam. raštas_3

Finansinės atskaitomybės 2014m gruodžio 31d. aiškinam. raštas_4

Finansinės atskaitomybės 2014m gruodžio 31d. aiškinam. raštas_5

Finansinės atskaitomybės 2014m gruodžio 31d. aiškinam. raštas_6

Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 2014-12-31 priedai

Finansine atskaitomybe 2014-09-30

Finansinė atskaitomybė 2014-06-30  

Finansine atskaitomybe 2014-03- 31

 

2013 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013m gruodžio 31d duomenis1

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013m gruodžio 31d duomenis2

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013m gruodžio31d duomenis_pdf.

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013m gruodžio 31d duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013m gruodžio 31d duomenis1

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013m gruodžio 31d duomenis2

Finansinės atskaitomybės 2013m gruodžio 31d aiškinamasis raštas1

Finansinės atskaitomybės 2013m gruodžio31d aiškinamasis raštas2

Finansinės atskaitomybės 2013m gruodžio 31d aiškinamasis raštas3

Finansinės atskaitomybės 2013m gruodžio 31d aiškinamasis raštas4

Finansinės atskaitomybės 2013m gruodžio 31d aiškinamasis raštas5

Finansinės atskaitomybės 2013m gruodžio 31d aiškinamojo rašto priedai

 

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ   2013 M. RUGSĖJO 30 D.

parisisiųsti MS Excel formatu

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 2013 M. BIRŽELIO 30 D.

parisisiųsti MS Excel formatu

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 2013 M. KOVO 31 D.

parisisiųsti MS Excel formatu

Skip to content