SPECIALISTŲ UŽSIĖMIMAI, REKOMENDACIJOS

 

LOGOPEDAI

Tema ,,Moteriškos giminės daiktavardžių derinimas su žodeliais viena, dvi, daug”

20200416-Spec_Moteriškos g. daiktavardžiai su skaitvardžiais

 

Parengė
logopedės Rozita, Daiva, Danguolė, Diana