Menu Close

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-03-28  SPRENDIMAS NR.  T-103 DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. Toliau paspaudę, rasite dokumentą t2310103

Priimtas Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos.

Skip to content